Używana przez nas PIANA PUR posiada certyfiaky:

certyfikat do pobrania w PDF po kliknęciu obrazka